Plat voorlader-pictogram

WETTELIJKE MEDEDELINGEN

WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Regelgevende informatie

Juridische informatie

Regelgevende informatie

Juridische informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

Verantwoordelijke voor de publicatie
PRIEELRELIËF
Mickael ARBIDE, Ambachtelijk tegelzetter
6 chemin du bout du bas
33340 SAINT GERMAIN D'ESTEUIL
Tel.: 05 56 41 63 57 / 06 71 40 04 87
mickael.arbide123@orange.fr

SIRET : 50524482200019

Website maken
ACEB Difusion Donostia SL
C/ Zabaleta 1,5,5
20002 SAN SEBASTIAN, Guipuzcoa, Spanje
https://aceb-webcreation.com

Hosting
O2 schakelaar
Chemin des Pardiaux
63000 Clermont-Ferrand

https://www.o2switch.fr/

Gebruik van de :

https://www.arbide-carrelage.com/ 

en een van zijn subdomeinen houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van deze sites wordt dan ook aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze sites zijn normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Het bedrijf kan echter besluiten om de service om technische onderhoudsredenen te onderbreken. PRIEEL CARRELAGEzal zich inspannen om gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie.

De website https://www.arbide-carrelage.com/ en alle subdomeinen worden regelmatig bijgewerkt.

Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

BESCHRIJVING VAN GELEVERDE DIENSTEN
De website https://www.arbide-carrelage.com/ en alle subdomeinen zijn bedoeld om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf.

PRIEEL CARRELAGE zich inspant om op de site https://www.arbide-carrelage.com/ en al haar subdomeinen met zo nauwkeurig mogelijke informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit haar schuld is of die van derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.arbide-carrelage.com/ en alle subdomeinen worden uitsluitend ter informatie aangeboden en kunnen worden gewijzigd. Bovendien kan de informatie op de https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen zijn niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS
De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAMAAK

PRIEEL CARRELAGE is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van : ARBIDE CARRELAGE.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

SITEPRESENTATIE

In overeenstemming met artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van deze website en alle subdomeinen ervan geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op deze website:

Mickael ARBIDE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
PRIEEL CARRELAGE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen, en die het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

PRIEEL CARRELAGE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen.

Interactieve gebieden (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. PRIEEL CARRELAGE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die op deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, PRIEEL CARRELAGE behoudt zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bij gebruik van de site https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen. Het volgende kan worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen. de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval PRIEEL CARRELAGE verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer ze deze zelf invoeren. Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de site https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen, ongeacht of het verplicht is deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie over de gebruiker van de https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van PRIEEL CARRELAGE en zijn rechten de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk zou maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen.

De site is geregistreerd bij de CNIL omdat er persoonlijke gegevens worden verzameld.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

HYPERLINKS EN COOKIES.
De website https://www.arbide-carrelage.com/ en alle subdomeinen bevatten een aantal hyperlinks naar andere sites, die zijn opgezet met toestemming van PRIEEL CARRELAGE. Dit is echter niet het einde van het verhaal, PRIEEL CARRELAGE heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid in dit opzicht.

De site doorbladeren https://www.arbide-carrelage.com/ en alle subdomeinen kunnen ervoor zorgen dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om latere bezoeken aan de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Als de installatie van een cookie wordt geweigerd, kan het zijn dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer Klik op het tabblad Hulpprogramma (tandwielpictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Onder Firefox Klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor geschiedenis. Schakel ten slotte het vinkje uit om cookies te deactiveren.

Onder Safari Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chroom Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Voorkeuren. In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.arbide-carrelage.com/ en al haar subdomeinen valt onder het Franse recht, in Frankrijk.

De bevoegde rechtbank is de rechtbank van Bordeaux, Gironde, Frankrijk.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

Verantwoordelijke voor de publicatie
PRIEELRELIËF
Mickael ARBIDE, Ambachtelijk tegelzetter
6 chemin du bout du bas
33340 SAINT GERMAIN D'ESTEUIL
Tel.: 05 56 41 63 57 / 06 71 40 04 87
mickael.arbide123@orange.fr

SIRET : 50524482200019

Website maken
ACEB Difusion Donostia SL
C/ Zabaleta 1,5,5
20002 SAN SEBASTIAN, Guipuzcoa, Spanje
https://aceb-webcreation.com

Hosting
O2 schakelaar
Chemin des Pardiaux
63000 Clermont-Ferrand

https://www.o2switch.fr/

Gebruik van de :

https://www.arbide-carrelage.com/ 

en een van zijn subdomeinen houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van deze sites wordt dan ook aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze sites zijn normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Het bedrijf kan echter besluiten om de service om technische onderhoudsredenen te onderbreken. PRIEEL CARRELAGEzal zich inspannen om gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie.

De website https://www.arbide-carrelage.com/ en alle subdomeinen worden regelmatig bijgewerkt.

Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

BESCHRIJVING VAN GELEVERDE DIENSTEN
De website https://www.arbide-carrelage.com/ en alle subdomeinen zijn bedoeld om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf.

PRIEEL CARRELAGE zich inspant om op de site https://www.arbide-carrelage.com/ en al haar subdomeinen met zo nauwkeurig mogelijke informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit haar schuld is of die van derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.arbide-carrelage.com/ en alle subdomeinen worden uitsluitend ter informatie aangeboden en kunnen worden gewijzigd. Bovendien kan de informatie op de https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen zijn niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS
De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAMAAK

PRIEEL CARRELAGE is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van : ARBIDE CARRELAGE.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

SITEPRESENTATIE

In overeenstemming met artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van deze website en alle subdomeinen ervan geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op deze website:

Mickael ARBIDE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
PRIEEL CARRELAGE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen, en die het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

PRIEEL CARRELAGE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen.

Interactieve gebieden (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. PRIEEL CARRELAGE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die op deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, PRIEEL CARRELAGE behoudt zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bij gebruik van de site https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen. Het volgende kan worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen. de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval PRIEEL CARRELAGE verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer ze deze zelf invoeren. Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de site https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen, ongeacht of het verplicht is deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie over de gebruiker van de https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van PRIEEL CARRELAGE en zijn rechten de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk zou maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. https://www.arbide-carrelage.com/ en al zijn subdomeinen.

De site is geregistreerd bij de CNIL omdat er persoonlijke gegevens worden verzameld.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

HYPERLINKS EN COOKIES.
De website https://www.arbide-carrelage.com/ en alle subdomeinen bevatten een aantal hyperlinks naar andere sites, die zijn opgezet met toestemming van PRIEEL CARRELAGE. Dit is echter niet het einde van het verhaal, PRIEEL CARRELAGE heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid in dit opzicht.

De site doorbladeren https://www.arbide-carrelage.com/ en alle subdomeinen kunnen ervoor zorgen dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om latere bezoeken aan de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Als de installatie van een cookie wordt geweigerd, kan het zijn dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer Klik op het tabblad Hulpprogramma (tandwielpictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Onder Firefox Klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor geschiedenis. Schakel ten slotte het vinkje uit om cookies te deactiveren.

Onder Safari Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chroom Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Voorkeuren. In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.arbide-carrelage.com/ en al haar subdomeinen valt onder het Franse recht, in Frankrijk.

De bevoegde rechtbank is de rechtbank van Bordeaux, Gironde, Frankrijk.

 

nl_NL
Scroll naar boven