Plat voorlader-pictogram

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 / Doel

De algemene verkoopvoorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen van het bedrijf PRIEEL CARRELAGEvertegenwoordigd door haar manager Mickael ARBIDEen zijn klant, voor de levering en installatie van tegels, aardewerk, mozaïek, natuursteen of gewaxt beton. Alle diensten geleverd door het bedrijf PRIEEL CARRELAGEmet maatschappelijke zetel te 6 chemin du bout du bas , SAINT GERMAIN D'ESTEUIL, 33340, FRANKRIJKDe aankoop van een product houdt in dat de klant deze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 2 / Prijzen

De prijzen van de verkochte goederen en het voorgestelde werk zijn de prijzen die gelden op de dag dat de offerte wordt opgesteld. Ze zijn uitgedrukt in euro en berekend exclusief btw. Bijgevolg worden ze vermeerderd met het btw-tarief en eventuele transportkosten die van toepassing zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. De vennootschap PRIEEL CARRELAGE behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de bestelde goederen te factureren tegen de prijzen die vermeld worden bij de bevestiging van de offerte.

Artikel 3 / Kortingen

De vermelde prijzen zijn inclusief eventuele kortingen en rabatten die het bedrijf PRIEEL CARRELAGE zou moeten toekennen, rekening houdend met haar resultaten of de overname van de verantwoordelijkheid door de klant van bepaalde diensten.

Artikel 4 / Korting

Er wordt geen korting verleend voor vroegtijdige betaling.

Artikel 5 / Betalingsvoorwaarden

De betaling voor het werk kan worden uitgevoerd: - per cheque, - per bankoverschrijving - contant, voor betalingen tot € 1.000, of tot € 15.000 als de klant kan aantonen dat hij geen fiscaal inwoner van Frankrijk is en dat de schuld niet verschuldigd is in het kader van een bedrijf. Wanneer de offerte is bevestigd, moet de klant een aanbetaling doen van 30% van het totale factuurbedrag, waarbij het saldo wordt betaald bij oplevering van het werk. Afhankelijk van de omvang van het project, met name als er een projectmanager bij betrokken is, worden er in elke fase van het project voortgangsrapporten opgesteld en kunnen er door elk bedrijf tussentijdse betalingen worden gevraagd aan de klant. PRIEEL CARRELAGE.

Artikel 6 / Betalingsachterstand (voor zakelijke klanten)

In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden boetes voor te late betaling toegepast die overeenkomen met de rentevoet van de ECB voor haar laatste herfinancieringsoperatie, vermeerderd met 10 procentpunten. Deze boetes worden berekend over het verschuldigde bedrag, inclusief belastingen, en gaan in op de vervaldatum, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Naast de boetes voor te late betaling geeft elk bedrag, inclusief de aanbetaling, dat niet op de vervaldatum is betaald, automatisch aanleiding tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 40 voor invorderingskosten (artikelen 441-6, I paragraaf 12 en D. 441-5 van het Franse Wetboek van Koophandel).

Artikel 7 / Klachten over ter installatie aangeboden bekledingen: tegels, aardewerk, mozaïek en natuursteen

Bij de levering van tegels, mozaïek, aardewerk en natuursteen kunnen de afmetingen, de kleurschakeringen, het uitzicht, de structuur en het gewicht onderhevig zijn aan variaties die inherent zijn aan hun fabricage of aard, binnen de gebruikelijke toleranties. Monsters of afbeeldingen in onze documenten hebben geen contractuele waarde. Klachten met betrekking tot de zichtbare niet-conformiteit van onze goederen worden pas in aanmerking genomen vóór de installatie.

Artikel 8 / Verzekering

In overeenstemming met Artikel L 241-1 van de Franse Verzekeringscode is de maatschappij société PRIEEL CARRELAGE heeft een BANQUE POPULAIRE, IARD Chauray, BP 8410, 79024 NIORT Cedex 9voor al haar diensten, een tienjarige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, geldig op het Franse vasteland.

Artikel 9 / Clausule van eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf PRIEEL CARRELAGE blijft eigenaar van de verkochte goederen (gedetailleerd in de offerte, aanvaard door de klant) tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en in toebehoren. In dit opzicht, als de professionele klant in staat van faillissement of vereffening, de vennootschap société PRIEEL CARRELAGE behoudt zich het recht voor om onbetaalde verkochte goederen terug te vorderen in het kader van een insolventieprocedure.

Artikel 10 / Overmacht

De aansprakelijkheid van het bedrijf PRIEEL CARRELAGE niet zal kunnen worden uitgevoerd indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen beschreven in de huidige algemene verkoopvoorwaarden het gevolg is van een geval van overmacht.

Artikel 11 / Geschillen en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt beheerst door het Franse recht. Bij gebreke aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de Handelsrechtbank van Bordeaux.

Artikel 1 / Doel

De algemene verkoopvoorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen van het bedrijf PRIEEL CARRELAGEvertegenwoordigd door haar manager Mickael ARBIDEen zijn klant, voor de levering en installatie van tegels, aardewerk, mozaïek, natuursteen of gewaxt beton. Alle diensten geleverd door het bedrijf PRIEEL CARRELAGEmet maatschappelijke zetel te 6 chemin du bout du bas , SAINT GERMAIN D'ESTEUIL, 33340, FRANKRIJKDe aankoop van een product houdt in dat de klant deze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 2 / Prijzen

De prijzen van de verkochte goederen en het voorgestelde werk zijn de prijzen die gelden op de dag dat de offerte wordt opgesteld. Ze zijn uitgedrukt in euro en berekend exclusief btw. Bijgevolg worden ze vermeerderd met het btw-tarief en eventuele transportkosten die van toepassing zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. De vennootschap PRIEEL CARRELAGE behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de bestelde goederen te factureren tegen de prijzen die vermeld worden bij de bevestiging van de offerte.

Artikel 3 / Kortingen

De vermelde prijzen zijn inclusief eventuele kortingen en rabatten die het bedrijf PRIEEL CARRELAGE zou moeten toekennen, rekening houdend met haar resultaten of de overname van de verantwoordelijkheid door de klant van bepaalde diensten.

Artikel 4 / Korting

Er wordt geen korting verleend voor vroegtijdige betaling.

Artikel 5 / Betalingsvoorwaarden

De betaling voor het werk kan worden uitgevoerd: - per cheque, - per bankoverschrijving - contant, voor betalingen tot € 1.000, of tot € 15.000 als de klant kan aantonen dat hij geen fiscaal inwoner van Frankrijk is en dat de schuld niet verschuldigd is in het kader van een bedrijf. Wanneer de offerte is bevestigd, moet de klant een aanbetaling doen van 30% van het totale factuurbedrag, waarbij het saldo wordt betaald bij oplevering van het werk. Afhankelijk van de omvang van het project, met name als er een projectmanager bij betrokken is, worden er in elke fase van het project voortgangsrapporten opgesteld en kunnen er door elk bedrijf tussentijdse betalingen worden gevraagd aan de klant. PRIEEL CARRELAGE.

Artikel 6 / Betalingsachterstand (voor zakelijke klanten)

In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden boetes voor te late betaling toegepast die overeenkomen met de rentevoet van de ECB voor haar laatste herfinancieringsoperatie, vermeerderd met 10 procentpunten. Deze boetes worden berekend over het verschuldigde bedrag, inclusief belastingen, en gaan in op de vervaldatum, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Naast de boetes voor te late betaling geeft elk bedrag, inclusief de aanbetaling, dat niet op de vervaldatum is betaald, automatisch aanleiding tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 40 voor invorderingskosten (artikelen 441-6, I paragraaf 12 en D. 441-5 van het Franse Wetboek van Koophandel).

Artikel 7 / Klachten over ter installatie aangeboden bekledingen: tegels, aardewerk, mozaïek en natuursteen

Bij de levering van tegels, mozaïek, aardewerk en natuursteen kunnen de afmetingen, de kleurschakeringen, het uitzicht, de structuur en het gewicht onderhevig zijn aan variaties die inherent zijn aan hun fabricage of aard, binnen de gebruikelijke toleranties. Monsters of afbeeldingen in onze documenten hebben geen contractuele waarde. Klachten met betrekking tot de zichtbare niet-conformiteit van onze goederen worden pas in aanmerking genomen vóór de installatie.

Artikel 8 / Verzekering

In overeenstemming met Artikel L 241-1 van de Franse Verzekeringscode is de maatschappij société PRIEEL CARRELAGE heeft een BANQUE POPULAIRE, IARD Chauray, BP 8410, 79024 NIORT Cedex 9voor al haar diensten, een tienjarige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, geldig op het Franse vasteland.

Artikel 9 / Clausule van eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf PRIEEL CARRELAGE blijft eigenaar van de verkochte goederen (gedetailleerd in de offerte, aanvaard door de klant) tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en in toebehoren. In dit opzicht, als de professionele klant in staat van faillissement of vereffening, de vennootschap société PRIEEL CARRELAGE behoudt zich het recht voor om onbetaalde verkochte goederen terug te vorderen in het kader van een insolventieprocedure.

Artikel 10 / Overmacht

De aansprakelijkheid van het bedrijf PRIEEL CARRELAGE niet zal kunnen worden uitgevoerd indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen beschreven in de huidige algemene verkoopvoorwaarden het gevolg is van een geval van overmacht.

Artikel 11 / Geschillen en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt beheerst door het Franse recht. Bij gebreke aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de Handelsrechtbank van Bordeaux.

nl_NL
Scroll naar boven